Latest Updates from CHQ

Error: Embedded data could not be displayed.

November 9, 2011

Reallotment-Transfer/Posting of P S Gr B

Rajesh Kumawat | 21:17 | | Best Blogger Tips

S.No.    Name of the officer (S/shri)        Present Posting           Circle Allotted on Transfer 
1    A.K.Shukla                         Delhi                      36garh
2      Ranjit Singh Rana              J & K                     HP
3      Dhruv Raj Sharma             J & K                     HP
4      Pritam Chand                    J & K                     HP
5      Vageesh Varada                     AP                    Karnataka
6      R.G.Byatoppanwar                Dte                   Karnataka
7      J.R. Palchatre                      Delhi                   Karnataka
8      M.Sudhakar Mallya              AP                     Karnataka
9      M Jayantha Kumar               Dte                    Karnataka
10    Anil V Joshi                 PTC Vadodara           Karnataka
11    B. Chandrakanth         PSCI Gaziabad           Karnataka
12    A.Koragappa                   Haryana                 Karnataka
13    Rameshwar Pd. Srivastava     Dte                        MP
14    A.V.Gaikwad                          AP                  Maharashtra
15    Trinath Sahoo                      Bihar                      Orissa
16    Jumbel Munda                 Jharkhand                  Orissa
17    Krutartha Behara            Jharkhand                  Orissa
18    Satyabadi Biswal             Gujarat                      Orissa
19    M.S.Rana                            HP                         Punjab
20    Ranjeet Singh Shakhawat Haryana                  Rajasthan
21    Jai Singh                           Haryana                  Rajasthan
22    Ram Sahai Meena            Haryana                  Rajasthan
23    M. Gugandravi              Maharashtra              Tamil Nadu
24    K.Rajagopalan              Maharashtra               Tamil Nadu
25    A.R.Natarajan               Maharashtra               Tamil Nadu
26    A.Ayyakkunnu              Delhi                          Tamil Nadu
27    R.Baskaran                   AP                              Tamil Nadu
28    K. Duraria                    AP                              Tamil Nadu
29   A.Natarajan                   Delhi                          Tamil Nadu
30   P Dharuman                  Delhi                          Tamil Nadu
31   P Gurunathan             North East                    Tamil Nadu
32   M.K.Verma                   UP                              Uttarakhand

0 comments:

Post a Comment

Write in your language